Kết quả thử nghiệm
image
20.07 2019

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/879bxd9.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/879bxd9-1.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/B19.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/B24.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/G19.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/G24.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Low-E-Blue-T40-6-12-6.pdf” title=”Low-E Blue T40 (6-12-6)”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Low-E-Neutral-T40-6-12-6-.pdf” title=”Low-E Neutral T40 (6-12-6)”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Low-E-T70-5-9-5-.pdf” title=”Low-E T70 (5-9-5)”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Low-E-T70-6-12-6-.pdf” title=”Low-E T70 (6-12-6)”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/N10.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/N12.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/N19.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://vifg.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/N24.pdf”]

Hãy liên hệ
với chúng tôi
CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA
image
KSX Tân Đông Hiệp - P. Tân Đông Hiệp
TP. Dĩ An - Bình Dương
image
84 274 3740 902 -- Fax: 84 274 3740 901
image
HOTLINE: 0931 555 277
icon-scoll-down Cuộn lên
Liên Hệ
Call Now Button