Ngân Hàng Ngoại Thương – Phan Thiết
THÔNG TIN DỰ ÁN


Dự án:Hội sở Ngân Hàng Ngoại Thương – Phan Thiết