DỰ ÁN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2
THÔNG TIN DỰ ÁN


DỰ ÁN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ  VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý , Tỉnh Hà Nam

Kính sử dụng : Kính Low E T70 hộp 6-12-6