DỰ ÁN BỆNH VIỆN BẠCH MAI
THÔNG TIN DỰ ÁN


DỰ ÁN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Địa chỉ: TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Kính sử dụng :Kính Low E T70 hộp 6-12-6