Ứng Dụng Kính Nổi không Màu


Đặc điểm Kính Nổi Không Màu


Nhờ đặc tính riêng biệt của công nghệ kính nổi, sản phẩm của VIFG đã trở thành chuẩn mực về kỹ thuật và thẩm mỹ của các sản phẩm kính như:

  • Đa dạng về chủng loại, kích cỡ, màu sắc.
  • Độ phẳng tuyệt đối và độ thấu quang cao.
  • Chỉ tiêu kỹ thuật đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 572-2:2004, sử dụng trong sản xuất gương tráng bạc, gia công kính.

Mô Tả Kính Nổi Không Màu